Disclaimer

www.vloerenplus.co (de 'site') wordt beheerd door ( ServicesPlus te Landsmeer). Aan het gebruik van deze site zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden.

Informatie
De informatie beschikbaar op of via de site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen persoonlijk gebruik. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. VloerenPlus kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de site ter beschikking word gesteld, verzoeken wij u om onze webmaster hiervan op de hoogte te stellen via emailadres: info@vloerenplus.com

Hyperlinks
Indien u op uw eigen site hyperlinks wilt creŽren naar de site, vragen wij u eerst contact op te nemen met VloerenPlus via bovenvermeld emailadres.

Onderbrekingen
VloerenPlus tracht onderbrekingen in het raadplegen van de site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan VloerenPlus niet garanderen dat de site volledig
vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Intellectuele eigendomsrechten
VloerenPlus, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten,merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen algemeen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de site of delen daarvan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VloerenPlus, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Toepasselijk recht
Deze site en alle op deze site gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze site en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
VloerenPlus behoudt zich het recht voor om de informatie op de site (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

© 2016, VloerenPlus.

Reklame

Wonen en Slapen 160x600 - wekelijks ververst

 

 

 

www.vloerenplus.co

+31 (0) 61 25 42 763  

Contactgegevens

Email: info@vloerenplus.com

Telefoon: +31 (0) 20 774 9512

Mobiel:  + 31 (0) 6 12 54 27 63

ASN bank:
IBAN: NL73 ASNB 0707 7662 65
 

Prijzen

 

Links

Andere  werkzaamheden

Kleurenkaart

© 2015 VloerenPlus.co |  Alle Rechten Voorbehouden   VCA Gecertificeerd                                                                                                    

 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Uw checklijst

Sitemap

Vloeren Plus Official Logo
Vloeren Plus Official Logo

VloerenPlus is een onderdeel van ServicesPluss
KvK nummer 64994031

Services Plus Official Logo 2016
vloerenplus mobiel

info@vloerenplus.com

contact vloerenplus via email
helpdesk, incassoservice, modelcontracten, kortingen juridische hulp

 

Stichting ZZP Nederland

Werken bij Vloerenplus

Aanbiedingen / te koop

Onze blog

Laaste nieuws

Vloerenplus is een Norris Media Network website

Vloerenplus  aangesloten bedrijven en organisaties

Home

Over Ons

Egaliseren

Epoxyvloeren

Gietvloeren

Troffelvloeren

Plinten

Klanten

Onze Partners

Projecten

Contact